Home | Historie | Nieuws | Doelgroep | Garanties | Referenties | Media | Showroom | Vacatures | Contact | Links   
               
Celsiusstraat 6 |   Wijchen  |  024-6414597 |  info@tifa-theunissen.nl

 

 

 Trappen

Producten
• Kozijnen / Gevelelementen
• Houtskeletbouwelementen
• Binnen- buitendeuren
• Voordeuren
• Hefschuifdeuren
• Draai- kiepsystemen
• Schuif- vouwdeuren
• 4 seizoenen puien
• Erkers / Serres
• Luiken
• Binnenpuien & kozijnen
• Garage deuren
• Raamdeuren / ramen
• Speciaal timmerwerk
• Lijstwerk
• Dakkapellen
Trappen
• Van offerte tot aflevering
• Productie proces
• Onderhoud
• Hout & Milieu
Algemene voorwaarden

 

 

“ WAAROM ZIJN WIJ ANDERS “                                                                                                                                                                                            Klik hier voor ons Trappen Fotoalbum !

Voor  houten binnen- en buitentrappen kunt U ook terecht bij Theunissen Timmerfabriek.
Wij leveren en monteren vooral enkele stuks trappen in diverse uitvoeringen en stijlen zoals:   Landelijk – Klassiek – Modern – Design – Living – Zakelijk en vooral Exclusieve exemplaren.
De trap drukt een geheel eigen stempel op uw huis of kantoor.
De blikvanger of zoals wij vaak zeggen het meubelstuk in de entree of in uw woonkamer is vaak een persoonlijke keuze en sluit aan op Uw interieur.
 
Het zijn de details die de trap compleet maken waarbij veiligheid, gebruiksvriendelijk en de keuze van de materialen centraal staan.
                                                                                                                                                     
In onze showroom kunnen wij u aan de hand van de daar opgestelde trappen en aanwezige foto's u verder informeren over de mogelijkheden, toegespitst op uw situatie.
U bent van harte welkom,graag wel vooraf even een afspraak maken, zodat wij tijd voor u kunnen reserveren.
De koffie staat klaar. Tevens graag een goede plattegrond of tekening meenemen, zodat wij u juist kunnen adviseren.


Indien U op zoekt bent naar  de meest ideale trap is het aan te bevelen de onderstaande volgorde te hanteren.

1:  Oriënteren m.b.t. looproutes,  links- of rechtsdraaiend, open of een dichte uitvoering, weggewerkt of in ’t zicht geplaatst.    
2:  Inspireren, keuzes maken van stijlen, houtsoorten en uitvoeringen.
3:  Laat U zich door ons uitgebreid adviseren en voorlichten. Wij hebben de expertise  in huis. 

In onze showroom staan enkele voorbeelden zodat U gerichter een keuze kan maken.

4:   Nadat de keuze is gemaakt maken wij een uitgebreide offerte met eventuele opties.
5:   Er wordt door ons op locatie ingemeten en overleg gepleegd m.b.t. vloerafwerking.
6:  Met de inmeetgegevens wordt m.b.v. trappen-progamma een uitslag gemaakt en ter controle aangeboden, hierop kunt u eventuele wijzigingen aangeven en bij onduidelijkheden op kantoor
      in 3D de trap komen bekijken.
7:  Na goedkeuring wordt de trap in productie genomen.
8:  Trap wordt in onderdelen naar locatie getransporteerd en opgebouwd in het betreffende trapgat. 
               
Theunissen Timmerfabriek fabriceert haar trappen conform het Bouwbesluit 2003 deze kunt U downloaden op de website van VROM in een PDF-bestand.
Volgens de richtlijnen vermeldt bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten houten trappen en de eisen welke zijn samengevat in KOMO attest Houten trappen.
NEN 3509 deel 1 en 2 zijn tevens van toepassing.


Handboek Trappen is te vinden en te downloaden onder de rubriek Algemene voorwaarden.

                                                                                                                                                                    

Ook voor metalen trappen leveren wij houten traptreden in iedere houtsoort en uitvoering, voorzien van eventuele inkrozingen, voorzien van antislipprofielen in kunststof of r.v.s. uitvoering en
voorzien van grondverf.                                                                     

Hieronder volgen verklaringen van vaktermen (alfabetische volgorde) en eventueel de daarbij behorende maten, zoals die in het bouwbesluit zijn vastgelegd.
                                                                                                                                                                    
Aantrede
Dat is de horizontale maat van het tredevlak, gemeten op de looplijn en loodrecht op de voorkant van het tredevlak tot aan de verticale projectie van de voorkant van de bovenliggende trede op het betreffende tredevlak. De minimummaat volgens Bouwbesluit 2003 is 220 mm.

Breedte van de trap
Hiermee wordt bedoeld de kleinste maat tussen een afscheiding (bv. muur of inspringend trapdeel) of anders de buitenzijde van de trapboom enerzijds en de buitenzijde van de trapboom resp.
binnenzijde van een muur/inspringende trapdeel anderzijds. Hierbij worden leuningen altijd buiten beschouwing gelaten.
Het Bouwbesluit eist een "minimum breedte van de trap" van 800 mm.            

Beloopbaarheid
Hieronder wordt verstaan de schuinte ofwel de hoek van de trap ofwel de verhouding tussen de optrede en de aantrede.
Een in de trappenindustrie gebruikte formule, ook wel 'struikelformule' genoemd, (2x optrede + 1x aantrede) geeft de beloopbaarheid ("luiheid") van een trap aan.
De uitkomst van die formule moet bij voorkeur  tussen de 570 en 650 mm liggen. Hoe kleiner deze waarde is, hoe "luier" de trap, natuurlijk daarbij wel rekening houdend met de voorschriften m.b.t. de
optrede en de aantrede. Volgens de eisen van het Bouwbesluit 2003 is de uitkomst van de formule maximaal 590 mm ( 2x 185+1x 220).                                                                                                                                                                                                                             
Hoofdbaluster (ook wel "hulpspil" genoemd)
Dit is een loodrecht opgaand (veelal rechthoekig) deel van de trap t.p.v. een uiteinde van een trapboom t.b.v. bevestiging van trap- en/of vloerhekken.
                                                                                                                                                                    
Hoogte onderkant vloer
Dit is de hoogtemaat, loodrecht gemeten, vanaf bovenkant van de onderliggende vloer tot onderkant van het afgewerkt plafond t.p.v. de bovenliggende vloer.
Deze maat moet volgens het Bouwbesluit 2003 minimaal 2600 mm zijn.
                                                                                                                                                                    
Hoogte van de trap
Dat is de hoogtemaat t.p.v. de trap, loodrecht gemeten vanaf de bovenkant van de onderliggende vloer tot de bovenkant van de bovenliggende vloer cq. bovenste trede van de trap
(ook wel "weltrede" genoemd) en mag volgens het Bouwbesluit maximaal 4000 mm zijn.
Indien een trap een grotere hoogte moet overbruggen, dan zal een bordes met een minimale vrije oppervlakte van 800x800 mm in de trap moeten worden opgenomen.
                                                                                                                                                                    
Klimlijn (zie ook looplijn)
Dat is een denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn, die de voorkanten van de treden met elkaar verbindt.
Deze lijn (dat kunnen er meerdere zijn, als ze maar voldoen aan de daaraan gestelde eisen)
moet minimaal 300 mm uit de aangrenzende muur/afscheiding resp. de buitenzijde van de trap liggen.
Deze lijn moet t.p.v. verdreven treden (kwarten) van de trap bovendien een voldoende grote straal hebben om een vloeiend verloop te verkrijgen.
                                                                                                                                                                    
Loopgebied
Dit is het gebied, waarbinnen de klimlijn/looplijn van de trap moet liggen. Deze term is moeilijk in enkele woorden volledig te omschrijven.
In het kort echter: Uitgaande van de minimum breedte van de trap (800 mm) en het gegeven, dat de klimlijn minimaal 300 mm uit de zijkant van de trap c.q. de aangrenzende muur/afscheiding moet liggen, resteert een loopgebied van 200 mm (800 mm - 2x300 mm).

Looplijn
De horizontale projectie van die klimlijn, waarop de aantreden allemaal gelijk zijn. Dat is lijn die de route aangeeft die een persoon geacht wordt te volgen bij het belopen van de trap.
Dat is tevens de lijn die Theunissen Timmerfabriek gebruikt voor de verdrijving van de trap.

Muurleuning
Een (houten) deel langs de aansluitende muur/afscheiding , veelal evenwijdig lopend aan de trapboom, te bevestigen op leuninghouders, t.b.v. het hebben van houvast bij het belopen van de trap.

Optrede
Dat is de verticale, loodrecht gemeten, hoogtemaat tussen de bovenzijden van 2 opeenvolgende tredevlakken. Deze maat mag volgens het Bouwbesluit 2002 maximaal 188 mm zijn .

Stootbord
Een verticaal geplaatst deel van de trap, veelal van massief hout of plaatmateriaal, dat dient ter afsluiting van de opening tussen 2 opeenvolgende traptreden en de
aansluitende trapbomen en/of spil.
Een trap zonder stootborden noemt men ook wel een "open trap" en een trap met stootborden een "dichte trap".

Spil
Een loodrecht opgaand (veelal rechthoekig) houten deel waarop de hoektreden (kwarten) van een trap steunen of in bevestigd worden.
De spil steunt veelal op de onderliggende vloer of de spil van een onderliggende trap.
Tevens dient de spil voor de koppeling/ondersteuning/bevestiging van trapbomen en/of traphekken.

Trapboom
Verticaal deel aan de buitenzijden van de trap, waarop de treden steunen of in bevestigd worden. Dit kan o.a. in verschillende vormen gerealiseerd worden, nl:
a. Treden ingelaten in de trapboom (dichte boom). Meestal zijn deze bomen 38 mm dik .
b. Treden op uitgekeepte trapboom bevestigd (keepboom). Deze bomen zijn meestal 38 mm dik. Bij deze boomvorm zijn stootborden mogelijk.
c. Treden op klossen bevestigd, die vervolgens weer op een onderslag steunen (opgekloste boom).
De klosvormen kunnen variëren en zijn veelal 38 mm dik. De afmeting van onderslag is afhankelijk van de te overspannen lengte.

Traphek
Hekwerk op een trap(-deel), parallel lopend met de trapboom, aangebracht tussen spillen/hoofd-balusters, meestal bestaande uit verticale spijlen en een dekleuning, aan de onderzijde bevestigd op de trapboom of traptreden. Een traphek dient om vallen te voorkomen. Afhankelijk van de hoogte en plaats van een traphek worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de minimum hoogte daarvan.
Er zijn eveneens voorschriften voor de maximale tussenruimte tussen de spijlen/leuningen onderling.
Hekwerken zijn in vele variaties leverbaar.
                                                                                                                                                                    
Traptrede
Het zal duidelijk zijn, dat daarmee de liggende delen van de trap worden bedoeld, bestemd voor ondersteuning van de voet bij het belopen van de trap. Standaard is een traptrede 38 mm dik.
                                                                                                                                                                    
Tredebreedte
Een trede moet, ter plaatse van de looplijn gemeten, volgens zowel het Bouwbesluit 2003 alsook van 1992 ten minste 230 mm breed zijn.
Echter, als men de minimum aantrede volgens het Bouwbesluit 2003 (220 mm) verhoogt met de 50 mm van de welbreedte (gebruikelijke/efficiënte/praktische maat), resulteert een
minimum tredebreedte op de looplijn van 270 mm.
                                                                                                                                                                    
Vloerhek
Horizontaal hekwerk op de vloer. Verder als traphek, doch bij een spijlenhek worden de spijlen nu aan de onderzijde in een onderregel ingelaten, die op de vloer rust.
                                                                                                                                                                    
Vrije hoogte (ook "doorloophoogte" genoemd)
Dat is de hoogtemaat, loodrecht gemeten tussen elke willekeurige positie op de voorkant van een trede en het daarboven aanwezige bouwdeel.
Deze maat moet volgens het Bouwbesluit 2003 minimaal 2300 mm zijn.
                                                                                                                                                                    
Welbreedte (ook "wel" genoemd)
Hieronder wordt verstaan het overstek van de bovenliggende trede ten opzichte van de onderliggende trede.
De gebruikelijke en efficiënte maat is 50 mm. Het Bouwbesluit vereist echter (abusievelijk?) een welbreedte van 10mm bij de minimale aantrede van 185 mm.
                                                                                                                                                                    
Welstuk
Daarmee wordt de bovenste traptrede bedoeld, die aansluit tegen de vloer.
Deze is veelal veel smaller ( 120 mm. dan de andere treden van een trap en dient ter realisering van de eerder genoemde "wel" t.p.v. de vloer.
                                                                                                                                            
Uiteraard zijn er nog meer vaktermen te noemen, doch bovengenoemde termen volstaan voor de meest gangbare trappen.
                                                                                                                                    

 


© 2008 - 2017  Webdesign & Fotografie: YW Fotografie.com